Για τη σωματικότητα ως “αντισώμα” ή για την αισθητική ανατροπή της παραδοσιακής κατηγορίας “σώμα” - Archive ouverte HAL Access content directly
Translation Year : 2019

Για τη σωματικότητα ως “αντισώμα” ή για την αισθητική ανατροπή της παραδοσιακής κατηγορίας “σώμα”

De la corporéité comme "anticorps" ou de la subversion esthétique de la catégorie traditionnelle de "corps"

(1)
1

Abstract

Μετάφραση στα ελληνικά Μυρτώ Κατσίκη από: « De la corporéité comme "anticorps" ou de la subversion esthétique de la catégorie traditionnelle de "corps" », in Michel Bernard, De la création chorégraphique, Pantin : Centre national de la danse, coll. « recherches », 2001, p. 17-24.
Fichier principal
Vignette du fichier
Bernard_Corporeality_greekversion (1).pdf (300.53 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Explicit agreement for this submission

Dates and versions

hal-02292028 , version 1 (31-10-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02292028 , version 1

Cite

Michel Bernard. Για τη σωματικότητα ως “αντισώμα” ή για την αισθητική ανατροπή της παραδοσιακής κατηγορίας “σώμα”. 2019. ⟨hal-02292028⟩
168 View
240 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More