Για τη σωματικότητα ως “αντισώμα” ή για την αισθητική ανατροπή της παραδοσιακής κατηγορίας “σώμα” - Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis Access content directly
Translation Year : 2019

Για τη σωματικότητα ως “αντισώμα” ή για την αισθητική ανατροπή της παραδοσιακής κατηγορίας “σώμα”

De la corporéité comme "anticorps" ou de la subversion esthétique de la catégorie traditionnelle de "corps"

Abstract

Μετάφραση στα ελληνικά Μυρτώ Κατσίκη από: « De la corporéité comme "anticorps" ou de la subversion esthétique de la catégorie traditionnelle de "corps" », in Michel Bernard, De la création chorégraphique, Pantin : Centre national de la danse, coll. « recherches », 2001, p. 17-24.
Fichier principal
Vignette du fichier
Bernard_Corporeality_greekversion (1).pdf (300.53 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Explicit agreement for this submission

Dates and versions

hal-02292028 , version 1 (31-10-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02292028 , version 1

Cite

Michel Bernard. Για τη σωματικότητα ως “αντισώμα” ή για την αισθητική ανατροπή της παραδοσιακής κατηγορίας “σώμα”. 2019. ⟨hal-02292028⟩
208 View
260 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More