Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Lisbeth Salander, queerfeminismi ja taisteleva naissubjekti

Complete list of metadata

https://hal-univ-paris8.archives-ouvertes.fr/hal-03124971
Contributor : Haki Shtalbi Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, January 29, 2021 - 10:26:10 AM
Last modification on : Thursday, October 21, 2021 - 3:16:59 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-03124971, version 1

Citation

Heta Rundgren. Lisbeth Salander, queerfeminismi ja taisteleva naissubjekti. Vaasan yliopisto, Tutkimuksia, éd. Tiina Mäntymäki, Vaasa, 2015, Uhri, demoni vai harhainen hullu? Väkivaltainen nainen populaarikulttuurissa, pp.121-152. ⟨hal-03124971⟩

Share

Metrics

Record views

11