I moysiki os ‘kinoumeni architektoniki’. I epirroi tis architektonikis pano sti moysiki tou Xenaki » (la musique comme “architecture mobile”. L’influence de l’architecture sur la musique de Xenakis) - Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis Access content directly
Book Sections Year : 2016

I moysiki os ‘kinoumeni architektoniki’. I epirroi tis architektonikis pano sti moysiki tou Xenaki » (la musique comme “architecture mobile”. L’influence de l’architecture sur la musique de Xenakis)

Not file

Dates and versions

hal-03274565 , version 1 (30-06-2021)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03274565 , version 1

Cite

Makis Solomos. I moysiki os ‘kinoumeni architektoniki’. I epirroi tis architektonikis pano sti moysiki tou Xenaki » (la musique comme “architecture mobile”. L’influence de l’architecture sur la musique de Xenakis). Actes du colloque "Xenakis :Moysiki / Architektoniki », Megaro Moussikis, Athènes, , 2016. ⟨hal-03274565⟩
12 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More